Aleksander Børresen Trefelling utfører trefelling på oppdrag for privatkunder og offentlig/næringskunder.

Med topp moderne utstyr utføres både små og store oppdrag på en kostnadseffektiv måte, og til avtalt tid og pris. Vi har mye erfaring med trefelling på utsatte steder, som f.eks. hogst ved strømnettet, i boligfelt, trær som henger over hustak, i utfordrende terreng, inntil annen vegetasjon, mm. Trærne felles på ulike måte utifra de ulike risikofaktorene i omgivelsene. Når treet skal felles blir vi enig med kunden om hvordan det bør gjøres. Aleksander Børresen Trefelling innehar god kompetanse på mange forskjellige trefellings-metoder, og velger den metoden som er sikrest og mest skånsom. Spesielt vanskelige trær, eller der hvor det er for liten plass til å legge ned hele treet, felles ved klatring, eller bruk av lift. Trefelling ved klatring innebærer at vi klatrer opp i treet og tar det ned bit for bit fra toppen og ned, på en trygg og kontrollert måte.

Store og gamle trær, og evt hule trær, kan innebære en risiko for personer, hus og andre eiendeler. Vi har lang erfaring med slike problemstillinger, og utfører fellingen slik at treet lander trygt og godt der det egner seg best.

Planlegging:

  • Trær renser luften, gir skygge, og skaper stemning.
  • Skal det bygges bolig så kan vi lage en plan med hensyn til trærne; Hva som bør felles, pleies og/eller sikres.
  • Befaring av nye, potensielle oppdrag er gratis, og uten forpliktelse!

Før felling av trær:
Hvis det er løse gjenstander som bør flyttes, gjøres dette før arbeidet igangsettes.

Under trefelling:
Område sikres og alle uvedkommende holdes borte.

Når felling eller beskjæring er utført:
Avtalt avfall fjernes med henger. Ved kappes i avtalt lengde om ønskelig.

Vi har følgende maskiner til slike oppdrag:

  • Flishogger – Lager flis av grenene, – flis som kan brukes i bed og kjøkkenhager mm. Eller flisen kan kjøres bort, og leveres til lokale bønder med dyrehold.
  • Vedkutter – håndterer grener opp til 8 cm i diameter. Komprimerer avfallet. De små kubbene kan også brukes til f.eks, bålpanne-ved og opptenning.
  • Stubbefreser – Fjerner stubber, og gjør plass for blomsterbed, gress mm.

Kontakt Aleksander Børresen for gratis befaring og pristilbud.